• SFSC
  • SFSC

Sơ đồ tổ chức

Tổ chức của công ty

  • 01 Chủ Tịch HĐQT
  • 01 Giám đốc và 01 Phó Giám đốc
  • 03 phòng ban nghiệp vụ ( phòng Tổng Hợp, Phòng Tài Chính Kế Toán, phòng Nghiên cứu cấy mô )
  • 06 Trạm trực thuộc :

Trạm Giống Lâm nghiệp Long An : Xã Tân Hòa và Xã Tân Bình, Huyện Tân Thạnh, Tỉnh Long An: Diện tích 500 ha 
Trạm Giống Lâm nghiệp La Ngà: Xã Phú Tân, Phú Lợi- Huyện Định Quán và Thị Trấn Tân Phú- Huyện Tân Phú- Tỉnh Đồng Nai: Diện tích 235,78 ha.
Trạm Lâm nghiệp Sông Bé : Xã Tân Hưng , Huyện Đồng Phú, Tỉnh Bình Phước: Diện tích 80 ha.··· 
Trạm giống Lâm nghiệp Bình Sơn: Xã Bình Sơn, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai: Diện tích 75 ha trong đó có 1 Vườn ươm : 6 ha ··· ······ 
Trạm Thực nghiệm mô hom và vườn ươm Long Thành : Xã An Hòa, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai. Diện tích 5,3 ha bao gồm : Xưởng sản xuất cây cấy mô(công suất 20 triệu cây mô/năm), vườn ươm. 

·

STT

Họ Và Tên

Chức Vụ

Số Điện Thoại

1

Phạm Minh Khanh

Chủ Tịch HĐQT

DĐ: 0914098666

2

Trần Đức Ngọc

Giám Đốc

DĐ: 0986908755
ĐT Bàn: 083822405188
Fax: 0838238064

3

Lê Văn Quang

Phó Giám Đốc

DĐ: 0918147741

4

Lê Trung Hà

Kế Toán Trưởng

DĐ: 0937833378

ĐT Bàn: 0838296299

5

Nguyễn Thị Mỹ Thuận

Trưởng Phòng NC

Nuôi cáy mô

DĐ: 0984890817

ĐT Bàn: 0822405233

6

Bùi Thị Thảo

Phó Phòng Tổng Hợp

DĐ: 0985629099

ĐT Bàn: 0838248788

7

Luyện Văn Thùng

Trưởng Trạm Bình Sơn

DĐ: 0909083733

8

Huỳnh Văn Bảy

Trưởng Trạm Long An

DĐ: 0985789396

9

Đỗ Hữu Đức

Trưởng Trạm La Ngà

DĐ: 0918925039

10

Phạm Xuân Đồng

Trưởng Trạm Bình Phước

DĐ: 0917127628

TOP